Tufír spol. s r.o.

STAVEBNÍ ČINNOST


STAVBY POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ
 • občanská a průmyslová výstavba
 • rodinné domy

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY
 • výstavba vodovodů, kanálů, kanalizací, rybníků
 • sanace skládek a ploch

VÝSTAVBA KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH
 • frézování vozovek

DEMOLlČNÍ PRÁCE

ZEMNÍ PRÁCE
 • kompletní zemní práce na klíč
 • oprávnění k hornické činnosti pro těžbu zemin a štěrkopísků z dobývacích prostor

SPECIÁLNÍ PRÁCE
 • pneumatické a hydraulické protlaky prum. 70 - 270 mm
 • čištění, tryskání a renovace fasád
 • čištění odpadního potrubí
 • řezání živičných a betonových povrchů