Provádíme

Rodinné domy
Významným programem naší společnosti je od doby vzniku uspokojování požadavků soukromých investorů na výstavbu a rekonstrukce rodinných domů, a to buď formou dodávky domu tzv. na klíč, realizaci hrubé stavby, případně dílčí stavební práce.

Vzhledem k dlouholetým zkušenostem odborných pracovníků a individuálnímu přístupu k soukromému investorovi jsou práce realizovány v perfektní kvalitě, optimální ceně a krátké době výstavby.

Občanské stavby
Naše společnost má mnohaleté odborné zkušenosti s novostavbami i rekonstrukcemi staveb občanského vybavení - mateřských školek a sportovišť i s realizací administrativních objektů pro soukromý i pro státní sektor či samosprávu, včetně s tím souvisejících odstavných ploch a parkovišť.

Průmyslové stavby
Společnost má zkušenosti s výstavbou průmyslových objektů - výstavba či rekonstrukce výrobních hal převážně pro soukromé investory včetně komunikací a zpevněných ploch. Technologicky se jedná o montované či zděné objekty včetně kompletních dodávek stavebních řemesel.

Vodohospodářské stavby
Významnou součástí programu společnosti jsou vodohospodářské stavby, jako výstavba a rekonstrukce čistíren odpadních vod, protipovodňová opatření, hydrotechnické stavby, vodohospodářská díla, úprava koryt vodních toků, odbahňování rybníků.
Inženýrské sítě zahrnují výstavbu a rekonstrukci vodovodů a kanalizace

Výstavba komunikací a zpevněných ploch
Společnost se zaměřuje na komplexní výstavbu a rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch. V oblasti dopravních staveb se jedná především o výstavbu a rekonstrukci silnic, parkovišť, chodníků a dalších zpevněných ploch, cyklostezek, polních a lesních cest, zemní práce a terénní úpravy.

Zemní a výkopové práce
Provádíme veškeré zemní a výkopové práce, spojené s výstavbou rodinných domů, občanských staveb a průmyslových objektů. Hloubíme základy, jámy pro septiky a jímky, výkopy inženýrských sítí a kolektorů - plynovody, kanalizace, elektřina, vodovody. Bagrujeme bazény, výkopy drenáže, vrtáme jámy pomocí zemních vrtáků.
Provádíme úpravy rybníků, čištění říčních koryt, skrývky a přesun ornice.
Provádíme taktéž čištění komunikací pomocí mechanizace, zimní údržbu komunikací, úklid a odvoz sněhu pomocí mechanizace i ručně.

Disponujeme mechanizací
• pásové bagry
• kolové bagry
• kolové traktorbagry
• kolové nakladače
• buldozery
• nákladní automobily
• vibrační válce

Doprava stavebního materiálu
Disponujeme:
• Nákladními vozy
• Autojeřáby
• Auty s kontejnerem
• Auty s hydraulickou rukou
• Autodomíchávačem
• Čerpadlem na beton
• Kolovými rypadly
• Pásovými rypadly
• Bourací a vrtací technikou
• Nakladači
• Buldozerem

Našim zákazníkům nabízíme přepravu
• jakéhokoliv druhu stavebního materiálu (pevných a sypkých materiálů, palet, stavebních buněk, apod.)
• stavební mechanizace
• většího a objemnějšího nákladu s využitím autojeřábů

Provádíme
• jeřábnické práce • zemní práce•jádrové vrtání•řezání spár •protlaky
• demolice objektů • terénní úpravy• čerpání betonu

generální dodavatel stavby rodinného domu

generální dodavatel stavby rodinného domu

hřiště

hřiště

štěrkovny

štěrkovny

v soutěži stavba roku 2010 Zlínského kraje

v soutěži stavba roku 2010 Zlínského kraje