Průmyslové stavby

Průmyslové stavby
Společnost má zkušenosti s výstavbou průmyslových objektů - výstavba či rekonstrukce výrobních hal převážně pro soukromé investory včetně komunikací a zpevněných ploch. Technologicky se jedná o montované či zděné objekty včetně kompletních dodávek stavebních řemesel.