Reference

RODINNÉ DOMY

Významným programem naší společnosti je od doby vzniku uspokojování požadavků soukromých investorů na výstavbu a rekonstrukce rodinných domů, a to buď formou dodávky domu tzv. na klíč, realizaci hrubé stavby, případně dílčí stavební práce.

2023

RD základy + přípojky, Uherské Hradiště -Míkovice
RD rekonstukce Kunovice
Vinný sklep, Mařatice

2022
RD Zpěvákovi -Staré Město - projekt
Senior domek -Míkovice
Základy RD Stodola  - Míkovice
Základy RD Uherský BrodRD Michal+Monika, Uherské Hradiště -Míkovice
RD rekonstukce Velká nad Veličkou
RD Uherské Hradiště ul. Jiráskova s Hobby domkem

2018
RD U Dvora-Mařatice, Uherské Hradiště
RD a dílna Míkovice -pasivní dům

2016
Novostavba rodinného domu Přib, Kunovice

2014
RD Svobodovi, Kostelany nad Moravou

2012
Stavební úpravy RD Michalcio, Uh. Hradiště, Stonky

2011
Novostavba RD Huštěnovice
Novostavba RD Mařatice Zahradní domek a oplocení Vařachovi, Mařatice

2010
Základy RD Jalubí
Zateplení RD Babice - Zelená úsporám
Zateplení RD Kostelany nad Moravou -Zelená úsporám
Hrubá stavba RD Podolí
2009
Novostavba RD, ul. Jižní, Mařatice
Rekonstrukce sociálního zařízení v RD
2008
Rekonstrukce a modernizace vily v Jarošově
Řadovky Mařatice -Uherské Hradiště rodinné domy
Rodinný dům Uherský Brod
Hrubá stavba RD Dolní Němčí
Základy RD Uherský Brod
2007
Přestavba dvougeneračního domu Uh. Hradiště
Hrubá stavba RD Dolní Němčí
Spodní stavba RD Míkovice
Základy RD Míkovice
Stavba domu za 1 den.
2005
Rodinný dům Staré Město
Rodinný dům v Podolí
2004
Rodinný dům, Míkovice DOKONALE ZPRACOVÁNO!
2001
RD Chlachulovi, Staré Město novostavba rodinného domu na klíč
2000
RD Kadlecovi, Mařatice UH rok 2000
RD Kořistkovi, Boršice novostavba

OSTATNÍ POZEMNÍ STAVBY

2023-2019
Oáza Šašňák - Ostrožská Nová Ves
Střelnice Slavkov
Garážový objekt Kunonovice
2018
Víceúčelový areál Rybníček Blatnice pod Svatým Antonínkem
Dokončení BD Hradební Uherské Hradiště
2012

Zateplení OÚ Vážany
Zateplení suterénu Nemocnice, Infrastruktura
2011
Základy a zpevněné plochy pro Mateřskou školu Jalubí
Rekonstrukce zdravotního střediska Kunovice, V Humnech
Rekonstrukce sociálky Kunovice
Zateplení ZŠ a MŠ Nedakonice
Zateplení KD Medlovice
2010
Komunitní centrum Kunovice
2008
Stavba polyfunkčího dumu v Uh. Hradišti, ul. Janáčkova
Rekonstrukce kanalizace ZŠ Červená cesta, Kunovice
2007
Administrativní budova v Mařaticích -ul. Nad Želebem
2006
Hrubá stavba víceúčelového objektu, Kunovice
2003
Stavební úpravy v objektu VVZ spol. DICOM, Uh. Hradiště
Rekonstrukce farmy Žeravice
rekonstrukce farmy vč. odkanalizování, sběrné jímky, doložení vodovodního řadu, komunikace

PRŮMYSLOVÁ VÝSTAVBA

2022-2023
Ferotrans -Uherský Brod -administrativní budova +servis
STAMIT -Slavkov - haly
2020-2021
KOVOKON -přístavba haly 104-ve výstavbě
Areál firmy VOJTA equipment, Podolí 
2018
KOVOKON -přístavba haly 107
MIP Buchlovice  -hala
2016

Rekonstrukce vodovodů Staré Město pro SVaK
Hřiště Snails Kunovice
Novostavba průmyslové haly POPPE+POTTHOFF, Kunovice (r.2015-2016)

2015
Výšina sv. Metoděje, Uherské Hradiště

2013
Odvod dešťových vod, Kovokon Kunovice Zámečnická a klempířská dílna - spodní stavba, Vésky
2012
Rekonstrukce obj. kravina fa NODIS, Buchlovice
2011
Spodní stavba D&Z Servis, Kunovice
2010
Rekonstrukce budovy a přístavba haly KOVOKON Popovice s.r.o.
2009
Novostavba průmyslové haly Slavkov
2004
Výrobní hala Meister Moravia, Kunovice
venkovní kanalizace, ČOV, výustní objekt
2002
Stavba zámečnické dílny Stamit s.r.o., Slavkov výstavba v roce 2002 - 2004;
Výstavba výrobní haly Formika s.r.o., Dolní Němčí www.formika.cz
2001
Obchodní kompex Hypernova, Kunovice kanalizace splašková s přečerpávající jímkou, dešťová kanaliazce, vodovodní řad, dešťová zdrž s čerpací stanicí, ČOV, odvodnění ploch, veřejné osvětlení, komunikace
1998
Průmyslová zóna Buchlovice - areál fy FAVEX
realizace 2000 – 2001

REVITALIZACE
2023
reference nestíháme doplňovat 🙂
2012
Revitalizace ul. Malinovského 2010 Hlavní alej Vnorovy Centrální park Slavkov
2004
Sportovní areál Míkovice -víceúčelové hřiště
Skrývky ornice, zemní práce, odvodnění terénu, výstavba nového hřiště s umělým povrchem včetně oplocení.
Sportovní a rekreační areál, Uherské Hradiště
výstavba areálu volejbalových kurtů
Rekonstrukce sokolského hřiště, Kunovice

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

2023 -2022
Vodovod Uherský Brod
Vodovod Uherský Ostrohy
Vodovod Uheský Brod -Újezdec
Zrušení kanalizace Buchlovice
ZTV Šumice
cca 2,0KM vodovodů- STARÉ MĚSTO, DRSLAVICE, KUNOVICE
cca 1,6KM  kanalizací- SADY, JALUBÍ, UHERSKÝ BROD, ZLECHOV, STARÉ MĚSTO..

+spousta vodovodních a kanaliazčních přípojek pro rodinné domy

2021

Kořenová čistírna Machová

Využívání srážkových vod Březolopy
Vodní plocha STAMIT
Vodovodní přivaděč HLuk-bezvýkopová technologie
Drslavic vodovodní řad

2020
Vodovod Salaš -rekonstrukce vodovodního řadu
ZTV Bánov, ZTV Osvětimany
2019
Vodovod Salaš
Kanalizace Za Alejí, Uherské Hradiště  - I.etapa. II.etapa

Kanalizace U Sklépka, Huštěnovská Staré Město

2018
Vodní plocha Nová LhotaVýstavba                                                              Vodovod Míkovice
Rekonstrukce kanalizace Kostelany nad Moravou
2017
Mokřady k.ú. Nová Dědina
Zrušení stok Seifertova, Karolíny Světlé -Staré Město
Prosloužení vodovodu Slavkov
2009
Revitalizace toku Velička, Velká nad Veličkou
2007
Olšava, Kunovice ve Strhanci km 3,886-3,954 - zabezpečení sváženiny
2003
Vodní plocha a mokřad v polní trati Rybník, Kunovice
Výstavba nového mokřadu v oblasti klidové zóny v Kunovicích.
Vodní plochy v polní trati Vranovy louky, Vážany výstavba rybníka
2002
Rybník Louky - Staré Město realizace 2002-2005; těžba zeminy a štěrku, úprava břehů a pláží, výsadba vegetace
2001
Rekonstrukce stoky NsP Uh. Hradiště
2000
Revitalizace potoka Olšovec, Nedachlebice
revitalizace potoka včetně výstavby nového rybníka
1999
Výstavba příkopových rybníků v Mohelnici
Sanace skládky -Křižné cesty Buchlovice
Prohloubení vodní plochy v Lanžhotě

KOMUNIKACE, SBĚRNÉ DVORY, CYKLOSTEZKY, ZTV, HŘIŠTĚ...
2020-2023
nestíháme doplňovat 🙂
Komunikace Machová

Retail park Uherský Ostroh
Tři domy Mařatice
2019
CHodníky, parkoviště Drslavice
2018
Areálová komunikace JZD Vlčnov
MK Vnorovy Spojovací
Zlepšení infrastruktury obec Vlčnov
2017
Sušice, ul. Náves
Oprava chodníků ul. Mlýnská a u koupaliště Hluk
Chodníky Veletiny
Nedakonice, oprava komunikací
2013
Sadská výšina - cesta, Uh. Hradiště
Sběrný dvůr, Dolní Němčí
Stavební úpravy chodníků, Veselí nad Moravou
Sběrný dvůr Slavkov
Chodník a přemostění potoka, obec Salaš
2012
Cyklostezka Boršice - Stříbrnice
Sběrný dvůr Vnorovy
Rekonstrukce chodníků a místní komunikace Velká nad Veličkou
Hřiště UNESCO, Uh. Hradiště
2011
Sběrný dvůr Nedakonice
2010
ZTV Zlechov
Komunikace Trávník, Staré Město
2009
Cyklostezka Trávník, Staré Město
Polní cesty Podolí, Veletiny
Oprava lesní cesty Potoková, Vápenky
ZTV KLuka II. Nivnice
2008
Výstavba zázemí pro hřbitov Kunovice
Minihřiště Tupesy
2007
Rekonstrukce kanalizace a chodníků Nivnice
Cyklostezka Nedakonice -Kostelany
2006
SUC Uherské Hradiště - stravovací a ubytovací centrum
Rekonstrukce parkoviště Ostrožská Nová Ves
Prodloužení vodovodu Slavkov
Technická infrastruktura Louky-Staré Město
Rekonstrukce místní komunikace KunovicePrů
2005
RVC Uherské Hradiště
Technická infrastruktura St. Město-Louky
Velkomoravká poutní cesta St. Město - Velehrad
Cyklostezka Staré Město - Velehrad
Cyklistická stezka Kunovice
Cyklostezka Kunnovice 2004
Teplofikace Tišnov
Zemní práce pro pokládku horkovodního potrubí.
Teplofikace Boskovice Zemní práce pro pokládku horkovodního potrubí.
2003
Teplofikace města Olomouc
Zemní práce pro pokládku horkovodního potrubí. Bezkanálová technologie teplofikace vč. propojení kanalizace a přemostění potoka.
ZTV pro průmyslovou zónu, Dolní Němčí
2002
Tenisové kurty Hluk
Fotbalové hřiště Bukovany
Úprava vodovodů pro Dopravní stavby a.s. UH
úprava vodovodů, přívodní řad, zesilovací čerpací stanice
Technická infrastruktura Dolní Němčí
výstavba 2002-2003; kanalizace, vodovod, plynovod, komunikace
ZTV ulice Větrná, Uh. Hradiště - Sady
plynovod, kanalizace, vodovod, komunikace
ZTV ulice Na Rynku, Kunovice
kanalizace, vodovod, plynovod, komunikace
2000
Teplofikace města Uh. Hradiště I. a II. etapa

OSTATNÍ VÝSTAVBA

2023 - 2013 pestré stavby - oplocení, demolice, opravy aj. záleží na Vašich požadavcích
2012
Přípravné práce pro solární elektrárny
2010
Demolice 2 RD ve Starém Městě
Oplocení pozemku ve Starém Městě
2009
Demolice objektu ul.Hradišťská čp9 Uherský Brod
Demolice rodinného domu Zlechov
Demolice na koupališti v Uherském Hradišti
Zimní údržba venkovních ploch
2008
Novostavba hnojiště, Korytná
2006
Demolice oplocení býv. kasáren Uherské Hradiště