Bezvýkopová pokládka vodovodního potrubí Hluk

V měsící září jsme realizovali rekonstrukci vodovodního přivaděče P-4 od zesilovací stanice Hluk směrem na obec Vlčnov. Stávající litinové a ocelové potrubí bylo nahrazeno potrubí z polyetylenu DN 400 (d450x26,7 mm) SDR17 délky 492,0 m. Nové potrubí bylo  vedeno v nové trase aneb pokládka cca 500m potrubí vodovodu během 2 dní.

Začátek úseku rekonstruovaného potrubí je za zrychlovací stanicí v Hluku. Zrychlovací stanice se nachází na severovýchodním okraji města. Předmětný úsek pokračuje přes zemědělsky obdělávanou půdu a končí za místní vodotečí. Úsek je dlouhý cca 500 m.
Většina z celkové trasy přivaděče (cca 450 m) bylaprovedena metodou pluhování. Jedná se o bezvýkopovou metodu pokládky potrubí, která se využívá především pro delší potrubí vedené v nezpevněných plochách. Před samotnou pokládkou bylo potrubí svařeno a položeno bez přerušení po celé délce trasy.

Řízená bezvýkopová metoda pokládky potrubních systémů podle GPS nazývaná pluhování. Více info o této metodě zde

Stroje na podkádku bezvýkopovou technologií

Stroje na podkádku bezvýkopovou technologií

Vodovod

Připravená trasa vodovodu

bezvýkopová technologie

Sestava strojů k pluhování

Žádné komentáře.

Zanechte komentář