Vodohospodářské stavby

Vodohospodářské stavby
Významnou součástí programu společnosti jsou vodohospodářské stavby, jako výstavba a rekonstrukce čistíren odpadních vod, protipovodňová opatření, hydrotechnické stavby, vodohospodářská díla, úprava koryt vodních toků, odbahňování rybníků. Výstavba mokřadů a rybníků.
Inženýrské sítě zahrnují výstavbu a rekonstrukci vodovodů a kanalizace.

bagrujeme rybník

Bagrujeme

Rekonstruujeme vodovody a kanalizace pro Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
V posledních letech jsme zrealizovali rybník na Trnávkách v Buchlovicích, Šašňák v OStrožské Nové vsi, mokřady v k.ú. Nová Dědina, ve Slavkově, tvoříme nové volní plochy ve Spytihněvi a jinde.

vodovod

vodovod

rybníky a mokřady

rybníky a mokřady