Průmyslové stavby

V POSLEDNÍCH LETECH
Výrobní haly pro KOVOKON
Areál firmy VOJTA EQUIPMENT s.r.o.
a jiné

2016
Rekonstrukce vodovodů Staré Město pro SVaK
Hřiště Snails Kunovice
Novostavba průmyslové haly POPPE+POTTHOFF, Kunovice (r.2015-2016)

2015
Výšina sv. Metoděje, Uherské Hradiště

2013
Odvod dešťových vod, Kovokon Kunovice Zámečnická a klempířská dílna - spodní stavba, Vésky

2012

Rekonstrukce obj. kravina fa NODIS, Buchlovice

2011

Spodní stavba D&Z Servis, Kunovice

2010

Rekonstrukce budovy a přístavba haly KOVOKON Popovice s.r.o.

2009

Novostavba průmyslové haly Slavkov

2004

Výrobní hala Meister Moravia, Kunovice
venkovní kanalizace, ČOV, výustní objekt

2002

Stavba zámečnické dílny Stamit s.r.o., Slavkov výstavba v roce 2002 - 2004; www.stamit.cz
Výstavba výrobní haly Formika s.r.o., Dolní Němčí www.formika.cz

2001

Obchodní kompex Hypernova, Kunovice kanalizace splašková s přečerpávající jímkou, dešťová kanaliazce, vodovodní řad, dešťová zdrž s čerpací stanicí, ČOV, odvodnění ploch, veřejné osvětlení, komunikace

1998

Průmyslová zóna Buchlovice - areál fy FAVEX
realizace 2000 – 2001