Speciální práce

Zemní a výkopové práce
Provádíme veškeré zemní a výkopové práce, spojené s výstavbou rodinných domů, občanských staveb a průmyslových objektů. Hloubíme základy, jámy pro septiky a jímky, výkopy inženýrských sítí a kolektorů - plynovody, kanalizace, elektřina, vodovody. Bagrujeme bazény, výkopy drenáže, vrtáme jámy pomocí zemních vrtáků.
Provádíme úpravy rybníků, čištění říčních koryt, skrývky a přesun ornice.
Provádíme taktéž čištění komunikací pomocí mechanizace, zimní údržbu komunikací, úklid a odvoz sněhu pomocí mechanizace i ručně.

bednění půjčujeme, používáme

bednění půjčujeme, používáme

práce s azbestem

likvidace azbestových střech

bednění půjčujeme, používáme

bednění půjčujeme, používáme