Výměna strojního zařízení

Název projektu: Výměna strojního zařízení společnosti Ing. Lubomír Šlosar
Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0014939

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost. Cílem projektu je dosažení energetické úspory, větší
efektivita provozování stroje, nižší náročnost jeho údržby a s tím související
ekonomické úspory. Prostřednictvím projektu dojde k výměně pásového rýpadla a
dozeru za nové stoje, které jsou energeticky účinné a ekologicky vyhovující.
Realizací projektu společnost ušetří náklady na provoz zařízení a tyto prostředky
tak budou moci být využity na další rozvoj společnosti a udržení jeho
konkurenceschopnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

CZ_RZ_B_C

Žádné komentáře.

Zanechte komentář