Portfolio Category: Výstavba komunikací a zpevněných ploch

Rekonstrukce opěrné zdi Drslavice

Jedná se o rekonstrukci opěrné zdi. Stará zeď bude z důvodu nevyhovujícího základu vybourána a nahrazena novou opěrnou zdí, která bude mít délku 35m a výškově celkově max 3,5m, přičemž základová spára je uložena 900mm pod  přilehlým terénem. Pro zajištění přístupu k provádění prací bude nutné prostor za zdí odkopat, včetně ubourání části účelové komunikace nad zdí....
Číst více

Skrývky ornice na štěrkovnách

[caption id="attachment_522" align="alignnone" width="300"]OLYMPUS DIGITAL CAMERA Bagrování na štěrkovně[/caption] [caption id="attachment_523" align="alignnone" width="300"]OLYMPUS DIGITAL CAMERA Šterkovna[/caption] [caption id="attachment_525" align="alignnone" width="300"]OLYMPUS DIGITAL CAMERA bargrujeme[/caption] [caption id="attachment_526" align="alignnone" width="300"]OLYMPUS DIGITAL CAMERA Číst více